in Englishin Englishpå svenskapå svenska

ANORAN REKRYTOINTIA KOSKEVA TIETOSUOJAILMOITUS

 1. JOHDANTO

  Anora Oyj ja sen tytäryhtiöt (”Anora”) ovat sitoutuneet suojaamaan henkilötietojasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 (”GDPR”) ja muiden sovellettavien lakien mukaisesti. Tämän tietosuojailmoituksen tarkoituksena on kuvata tavat, joilla Anora kerää, tallentaa, käyttää, hallitsee ja muutoin käsittelee henkilötietoja, joita annat ja joita Anora kerää rekrytoinnin yhteydessä. Luethan tämä tietosuojailmoituksen huolellisesti ennen kuin annat tietojasi Anoralle. Antamalla tietojasi Anoralle hyväksyt tämän tietosuojailmoituksen.

 2. REKISTERINPITÄJÄ

  Henkilötietojesi rekisterinpitäjä on Anora Oyj, Kaapeliaukio 1, 00180 Helsinki. Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja tästä tietosuojailmoituksesta, lähetä viesti osoitteeseen dataprivacy@anora.com tai ota yhteyttä HR-osastoon +358 207 013 013.

 3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

  1. Käsittelyn perusteet ja tarkoitukset

   Anora käsittelee henkilötietojasi seuraavin perustein:

   - suostumuksesi (GDPR art. 6.1(a)),
   - mahdollisen työsopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen (GDPR art. 6.1(b)); ja
   - Anoran oikeutettujen etujen toteuttaminen (GDPR art. 6.1(f)).

   Anora käsittelee henkilötietojasi suostumuksesi perusteella sekä toteuttaakseen mahdollisen työsopimuksen tekemistä edeltävät toimenpiteet, jotta se voi rekrytoida sopivan työnhakijan sekä tehdä muut rekrytointiprosessiin liittyvät toimenpiteet. Näin ollen Anora käsittelee henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin: työnhakijoiden arviointi ja valinta, kommunikointi kanssasi rekrytointiprosessin aikana, haastatteluiden ja testien tekeminen, tulosten arviointi, rekrytointipäätöksen tekeminen ja muut rekrytointiprosessin edellyttämät toimenpiteet. Anora voi myös käsitellä henkilötietojasi oikeutettujen etujensa perusteella raportointi- ja tilastotarkoituksiin sekä puolustautuakseen esimerkiksi syrjintäväitteitä vastaan.

   Jos haluat antaa meille suosittelijoiden tai muiden tahojen henkilötietoja osana ansioluetteloasi tai rekrytointiprosessia, sinun vastuullasi on hankkia tällaisen muun tahon suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

  2. Kerätyt tiedot ja säilyttäminen

   Anora kerää henkilötietoja suoraan sinulta itseltäsi sekä niistä tietolähteistä, jotka olet meille antanut osana työhakemustasi tai rekrytointiprosessia. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi seuraavat:

   - nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä muut yhteystiedot ja tavat, joilla haluat, että sinuun otetaan yhteyttä,
   - ansioluettelo, hakukirje, aikaisempi työkokemus, koulutus, osaaminen ja taidot,
   - toivottu työskentelymaa tai -maat, halukkuus siirtyä muuhun toimipaikkaan, haluttu palkka,
   - miten kuulit työpaikasta,
   - tiedot suosittelijoista, ja
   - persoonallisuus- ja soveltuvuustestit.

   Anora säilyttää henkilötietojasi niin kauan kuin tietoja tarvitaan edellä mainittuihin tarkoituksiin tai niin kauan kuin sovellettavat lait sitä edellyttävät. Kun tällaista tarvetta tai edellytyksiä ei enää ole, henkilötiedot poistetaan. Näin ollen tietojasi säilytetään enintään kaksi vuotta rekrytointipäätöksen tekemisestä, minkä jälkeen tiedot poistetaan seuraavan rekrytointitietojen tarkastuksen yhteydessä. Jos sinusta kuitenkin tulee Anoran työntekijä, kaikista antamistasi henkilötiedoistavoi tulla osa työntekijäprofiiliasi, ja tietojasi voidaan käyttää muihin työsuhteeseen/työhön liittyviin tarkoituksiin Anoran henkilöstön tietoja koskevan tietosuojailmoituksen mukaisesti.
  3. Vastaanottajat ja tietojen luovutukset

   Henkilötietosi vastaanottaa ja käsittelee Anoralla HR-tiimi sekä ne esimiehet, jotka osallistuvat rekrytointipäätöksen tekemiseen.

   Voimme luovuttaa henkilötietojasi alihankkijoille, jotka käsittelevät henkilötietoja Anoran puolesta edellä mainittuihin tarkoituksiin (mukana lukien rekrytointikonsulttipalvelut sekä palvelut liittyen Anoralla käytössä olevaan rekrytointityökaluun). Henkilötietojasi ei käsitellä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella.

 4. SINUN OIKEUTESI

  Sinulla on seuraavat oikeudet liittyen henkilötietojesi käsittelyyn:

  - Oikeus peruuttaa suostumus – Jos ja siltä osin kuin henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseesi, sinulla on aina oikeus peruuttaa se. Koska henkilötietojesi käsittely on välttämätön osa rekrytointiprosessia, suostumuksen peruuttaminen voi kuitenkin johtaa tilanteeseen, jossa emme voi jatkaa rekrytointiprosessia kanssasi.
  - Oikeus saada pääsy tietoihin – Sinulla on oikeus saada pääsy niihin henkilötietoihin, joita Anora käsittelee.
  - Oikeus tietojen oikaisemiseen – Sinulla on oikeus pyytää Anoraa oikaisemaan sinua koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot sekä täydentämään puutteelliset tiedot.
  - Oikeus tietojen poistamiseen ja käsittelyn rajoittamiseen – Voit pyytää Anoraa poistamaan sinua koskevat henkilötiedot tai rajoittamaan tietojen käsittelyä, jos esimerkiksi käsittelylle ei ole enää lainmukaista perustetta tai jos tietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin, ellei Anoralla ole lainmukaista oikeutta tai velvollisuutta tietojen säilyttämiseen ja muuhun käsittelyyn.
  - Oikeus vastustaa – Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella. Anora voi kieltäytyä tästä lainmukaisella perusteella.
  - Oikeus tietojen siirtoon – Sinulla on tietyin edellytyksin oikeus saada toimittamasi henkilötiedot ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle.
  - Oikeus tehdä valitus – Sinulla on oikeus tehdä valitus Anoran käsittelytoimista siinä EU:n jäsenvaltiossa, jossa sinulla on vakinainen asuinpaikka tai työpaikka taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut.

  Voit käyttää edellä mainittuja oikeuksiasi ottamalla yhteyttä Anoraan kohdan 2 mukaisesti.
 5. PÄIVITYKSET

  Anora pyrkii jatkuvasti kehittämään rekrytointiprosessejaan, jolloin myös tätä tietosuojailmoitusta voidaan päivittää vastaamaan kehitystä. Pyydämme sinua tarkistamaan tämän ilmoituksen aika ajoin muutosten varalta.